HAMSUNSENTERET
HAMARØY HOTELL
OPPLEVELSER
NYTTIGE LINKER
BILDEGALLERI

Hamsunsenteret, et konsept som er fundert i det natur- og kulturlandskap bygget er plassert i, og i Hamsuns personlighet og diktning. Holls konsept er «bygningen som kropp; en slagmark for usynlige krefter, en Hamsun-skikkelse gestaltet som byggverk».

Hamsunsenteret er en kropp, et menneske, en sinnstilstand.

Høyreist men skjev, markant men tvetydig, annerledes og tankevekkende. Møtet med bygget vekker spontane tanker og følelser, slik menneskelige møter med ukjente ofte gjør. Nysgjerrighet og litt distanse i starten. Liker, liker ikke?

Slik menneskeøyet er en sanselig toveis kanal for å formidle sitt indre og ta imot det ytre, har mesterarkitekten åpnet bygningskroppen for utsyn og innsyn, for å la interiøret bli preget av omgivelsene. Den mektige Nordlandsnaturen siver inn gjennom byggets åpninger, slik den en gang gjorde det og påvirket dikterens mentale landskap.

Men bygget har også lukkede rom og mørke kroker. I disse rommene er opplever du avansert digitalisert formidling av Hamsuns liv og virke. Dette var et liv preget av arvesynd og fattigdom, av arbeid, lengsler og uro. Suksess og fall, stolthet og ensomhet. Sinnet var viljesterkt og åpent, preget av emosjonelle og relasjonelle erfaringer fra tiden før ord og skrivekraft kunne lindre, forklare og regulere følelseslivet.

 


 Websystemet er levert av SPP IT - Design by *Petas-Design*
Hamarøy Hotell, Postboks 53, 8261 Innhavet - Tel: +47 75 76 55 00 - Fax: +47 75 76 55 01
post@hamaroyhotel.no - Logg inn